Selskapet har kapital og kompetanse til å ta del i og investere i store og viktige eiendomsprosjekter i regionen.

Se våre eiendommer på skeieeiendom.no