Skeie Eiendom AS etablerte sin virksomhet i 2008. Eiendom er eget investeringsområde for Skeie Group. Investering i eiendom har som siktemål å skape en stabil og god kontantstrøm, samt solid verdistigning. Selskapet har en verdijustert egenkapital på kroner 485 mill.