Selskapets strategiske målsetting er å etablere en betydelig og diversifisert eiendomsportefølje, hovedsakelig med beliggenhet i Kristiansand, men også i andre større norske byer som Oslo og Stavanger.

Selskapet ønsker også å ta del i utviklingsprosjekter innen bolig, kontor og handel i landsdelen.

Selskapet skal ha kapital og kompetanse til å ta del i og investere i store og viktige eiendomsprosjekter i regionen.