Skeie Group ønsker å bidra til en positiv utvikling på Sørlandet.

Vi har etablert Skeiefondet hvor idealistiske aktører kan søke støtte til prosjekter som kommer befolkningen på Sørlandet til gode. Det tildeles støtte en gang i året og inntil kr 500 000,- pr. år

Søknadsfristen er 10. desember 2017. Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få tilgang på søknadsskjema.

Tildelinger skjer i løpet av januar 2018.

Utover denne støtteordningen har Skeie Group inngått en avtale med UiA om å bidra med 10 millioner NOK  til å utvikle Mechatronics Innovation Lab på Campus Grimstad og delta som partner i SFI Offshore Mechatronics. 

Mechatronics Innovation Lab vil bli et nasjonalt pilot- og forskningssenter som vi tror kan bidra til at den høyteknologiske industrien på Sørlandet også i fremtiden beholder sin verdensledende posisjon, noe som er i tråd med Skeie Groups visjon og historie. Byggestart i 2016 og planlagt ferdigstillelse i 2017.

Skeie Group er også en viktig partner i et av de største forsknings- og utviklingsprogrammet på Sørlandet noen sinne. Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI); Offshore Mechatronics med UiA som vert, ble etablert i 2015. Det er et åtteårig program med en økonomisk ramme på over 200 millioner kroner. Skeie Group var også aktiv bidragsyter finansielt til forprosjektet som gjorde det mulig å løfte en søknad på et hovedprosjekt på en SFI.