GAVETILDELINGER SKEIEFONDET 2019

Stiftelsen Arkivet/PLATTFORM Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
kr 100.000
«Forebygge utenforskap, gjengkriminalitet og vold blant ungdom på Agder»
Kontaktperson: Omar Sadiq


Stine Sofie Stiftelsen
kr 100.000
«Støtte til pårørendeseminar for etterlatte etter drepte barn» 
Kontaktperson: Jørgen S Engh

 
Blå Kors
kr 100.000
«Barnas stasjon sitt prosjekt «Barneråd», hvor barnas stemme kommer enda tydeligere frem gjennom deres deltagelse. Dette rådet vil kompleementere allerede etablerte mødre- og fedreråd.»
Kontaktperson: Arvid Solheim

 
Kirkens Bymisjon
kr 100.000
«Bidrag til Frivillighetssentralen og Interaktiv - hvor målgruppen er relasjonsbygging og deltagelse i nærmiljøet hos spesielt asylsøkere og innvandrere» 
Kontaktperson: Øystein Reinhartsen

 
Lunar
kr 50.000
«Ungdomsgrupper og kvinnegrupper på Sørlandet. Rettet mot deltakere som ikke ønsker, eller ikke har mulighet til,  å delta i de eksisterende fritidstilbudene i byen der de bor.» 
Kontaktperson: Thea Lyssand

 
Wayback
kr 30.000
«Tidligere straffedømte som ønsker å endre livet sitt. Konkret bidrag til mat og utstyr på utvalgte friluftsliv-turer» 
Kontaktperson: Otto Pedersen

 
Sound of Happiness
kr 20.000
«Bidrag til festival juni 2019, for deltakere med alle typer nedsatt funksjonsevne.» 
Kontaktperson: Stian Brødsjø

 

Tidligere tildelinger